Historie

Aalan Gård er et bureisningsbruk fra 1951.De nåværende eieres foreldre har arbeidet opp gården fra utmark og krattskog. Dagens eiere overtok gården med 20 daa dyrket jord og 28 geiter. Nytt våningshus ble bygget i 1981 og ny driftsbygning i 1983. Det er også bygd gårdsbutikk og ysteri på gården. Gården er et familiebruk der alle familiens medlemmer deltar aktivt.